Studium uwarunkowań

Uchwała Nr XXVII/187/08
Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 28 sierpnia 2008r.

w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sława.

BIP-Uchwała Nr XXVII/187/08