Strategia Rozwoju

Z satysfakcją przedstawiamy państwu dokument opisujący STRATEGIĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY I MIASTA SŁAWA. Jest ona pierwszym istotnym etapem budowy w Sławie lokalnej Agendy 21 jako programu działań na rzecz wizji zrównoważonego rozwoju gminy w perspektywie do 2010 roku. Prezentowany dokument określa ważniejsze cele i zadania, które trzeba wykonać, aby wizja ta stała się rzeczywistością gminy. Realizacja strategii powinna poprawić warunki życia mieszkańców przy zachowaniu walorów przyrodniczych gminy. Tak bowiem sformułowano cel nadrzędny tej strategii.

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY I MIASTA SŁAWA powstała w wyniku wielomiesięcznej wspólnej pracy przedstawicieli mieszkańców, samorządu gminy, instytucji i liderów lokalnych, pracy wspieranej przez grupę konsultantów Umbrella Project w ramach programu "Opracowanie strategii ekorozwoju w gminach zgodnie z zaleceniami Agendy 21". Służyły temu cztery warsztaty organizowane w okresie od maja do listopada 2000 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Sława.

Jesteśmy przekonani, że zaangażowanie jakie towarzyszyło procesowi budowania strategii nadal będzie obecne na etapie realizacji zapisanych zadań i przedsięwzięć, że zarówno liderzy - uczestnicy całego procesu jak i mieszkańcy gminy będą dążyć do wytyczonych celów. Tylko wtedy spełni się wizja Sławy gminy słynącej z gospodarności i turystyki, posiadającej zdrowe i bezpieczne społeczeństwo oraz ekologiczne środowisko.

Dokument do pobrania strategia.zip lub strategia.pdf