Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sława

Gmina Sława położona jest w południowo-wschodniej części Województwa Lubuskiego na przeciętnej wysokości od 60 do 80 m npm. Powierzchnia rozpatrywanego obszaru wynosi 326,8 km², co stanowi 2,34% powierzchni województwa. Gminę zamieszkuje 12.103 osoby (stan na dzień 31.12.2005r.) z czego 3918 osób zamieszkuje w Sławie.

Jeżeli macie Państwo problemy z otwarciem pliku, to należy go najpierw zapisać na dysku.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sława