Sława.pl

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Bulwar nad Jeziorem Sławskim widok od strony jezioraBulwar nad Jeziorem Sławskim widok od strony ląduWidok Nowego Rynku z lotu ptakaDwie żaglówki typu DZ uczestniczące w regatachPanorama Sławy i jeziora z lotu ptaka
JT SlideShow Module v1.5.1

 

Flaga - Wersja polskojęzyczna strony Wlaga - Wersja angielskojęzyczna strony Flaga - Wersja niemieckojęzyczna strony

 

Strona główna OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 14, Sława
NIP: 925-18-14-325
tel./ fax 068/3566788, 068/3566528
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
WWW: www.ops.slawa.pl


Ośrodek Pomocy Społecznej powstał na mocy Uchwały Nr IX/49/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Sławie z dnia 27 lutego 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie.

Statut OPS

Do Ośrodka Pomocy Społecznej mogą zgłaszać się osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
Pomoc przysługuje:
– osobom mającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski,
– cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy...

Przy przyznawaniu świadczeń pomocy społecznej mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ( Dz U nr. 64, poz.593 ze zm.).

Zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest realizacja zadań zleconych i zadań własnych w zakresie realizacji świadczeń:

pieniężnych:
 

 • wypłacania zasiłków celowych i okresowych,
 • wypłacania zasiłków stałych,
 • dożywiania,
 • wypłacania dodatków mieszkaniowych,

oraz

niepieniężnych:
 

 • praca socjalna,
 • składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • sprawianie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 • kierowanie do Domu Pomocy Społecznej.

Od marca 2006r. zajmuje się również organizowaniem prac społecznie użytecznych, na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ( Dz U nr. 99, poz.1001 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych z 27 października 2005r.
Jest to nowa forma aktywizacji bezrobotnych. Prace te mogą wykonywać bezrobotni,dla których upłynął czas pobierania zasiłku bądź go nie nabyli.
Miejscem wykonywania prac jest miejsce zamieszkania lub pobytu.
Wymiar – 10 godzin tygodniowo, za wynagrodzeniem 6,00 zł za godzinę pracy.


W siedzibie OPS znajduje się także biuro projektu EFS, gdzie można uzyskać informację na temat działań prowadzonych w ramach  projektu a także wypełnić ankietę uczestnictwa w projekcie ( parter pokój nr 1).
Osoba do kontaktu: pracownik socjalny Marta Kałek

Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się także przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - „ becikowe”, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ( Dz. U nr. 228, poz.2255 ze zm.), i ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, ( Dz. U nr. 86, poz. 732 ze zm.).

Kierownik – Dorota Szudra, tel. 068/3566788 wew. 16
Główna księgowa – Barbara Zyberska, tel. 068/3566788 wew. 17
Referent ds. finansowo-księgowych – Hanna Wojciechowska, tel 068 356 6788, wew. 17
Referent ds. administracyjnych - Magdalena Burzmińska, tel. 068/3566788 wew.13
Starszy pracownik socjalny- Elżbieta Wróbel, tel. 068/3566788 wew. 14
Starszy pracownik socjalny – Wioletta Turańska, tel. 068/3566788 wew. 13
Starszy pracownik socjalny – Marta Kałek, tel. 068/3566788 wew. 15
Starszy pracownik socjalny – Bożena Gruszka, tel. 068/3566788 wew.14
Pracownik socjalny – Katarzyna Kruczkowska, tel. 068/3566788 wew. 15
Pracownik socjalny – Barbara Poddenek, tel. 3566788 wew 13

Od 11 maja 2009r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie prowdzi sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz profilaktyki alkoholowej w nowej siedzibie pod adresem:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Powstańców Śląskich 34B, 67-410 Sława
tel. 068 356 66 14

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, Pełnomocnik Burmistrza d/s Rozwiązywania Problemów Uzależnień, profilaktyka alkoholowa - Grażyna Balińska, tel 068 3566614
Inspektor Anna Grabska – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, tel. 068 356 6614
Inspektor Ewelina Pilarczyk –świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, tel. 068 356 6614
 

Wirtualny spacer

Wirtualny spacer

Panoram Sławy z lotu ptaka

Panorama Sławy z lotu ptaka

Biuletyn Informacji Publicznej

Gazeta Lubuska

Sława w eterze..

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions


Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku Ziemia Wschowska - portal regionalny
Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora Urząd Statystyczny w Zielonej Górze Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Komenda Powiatowa Policji we Wschowie OSP Sława Powiatowy Urząd Pracy
Gospodarstwo Rybackie Sława Katalog literatury dla dorosłych Biblioteki Publicznej w Sławie lubiejeziora.pl
WOPR LKŻ Ratownictwo Wodne Sława
KS Dąb Przybyszów Sławska Amatorska Liga Halówki Sławska Liga Tenisa Ziemnego
Triathlon Sława Kongres Brydżowy KS Dąb II Przybyszów